czwartek, 9 lutego 2017

Powstanie projekt nowej reformy orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy

Premier Beata Szydło dnia 2. lutego b. r. powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. W jego skład wchodzą przedstawiciele z różnych resortów, którzy mają przed sobą bardzo ważne zadania. 
Źródło: http://pkuconnect.pl/

Skład powołanego Zespołu...
Już od dłuższego czasu Rząd chciał wprowadzić zmiany w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. W skład zespołu powołanego przez Premier wchodzą przedstawiciele resortów edukacji, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracyjnych, KRUS i ZUS. Do współpracy przewodniczący może zapraszać przedstawicieli z Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, PFRON czy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Zadania, z których muszą się wywiązać...
Zespół przede wszystkim musi przyjrzeć się funkcjonowaniu dotychczasowego systemu orzekania w celu jego ujednolicenia. Dalszym krokiem ma być opracowanie założeń do nowej ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Zespół ma również stworzyć projekt ustawy po przyjęciu danych założeń oraz opiniować rozwiązania dotyczące systemu orzecznictwa. 

Zakończenie prac...
Zespół ma zakończyć realizację założony zadań do 31. marca 2018 roku, natomiast pierwsze posiedzenie zespołu ma odbyć się nie później niż na początku marca, czyli w przeciągu 30 dni od wejścia w życie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
czwartek, 2 lutego 2017

PFRON usprawnia funkcjonowanie placówki oraz obsługę klientów

Od kilku miesięcy najważniejszym celem dla Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych jest budowa nowego, lepszego wizerunku instytucji. PFRON ma stać się ekspertem, który w ramach polityki społecznej realizuje zadania pozytywnie wpływające na beneficjentów tych działań.
Spotkanie prasowe z dziennikarzami w Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło zdjęcia: www.pfron.org.pl/

Nowy wizerunek PFRON...
PFRON chce realizować projekty o charakterze innowacyjnym, które będą rozwiązywać problemy osób z niepełnosprawnością, a ich zasięg będzie miał skalę nie tylko ogólnopolską, ale również europejską.

Wartości, którymi kieruje się PFRON to profesjonalizm, efektywność finansowa, umiejętne rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością, otwartość na beneficjentów i nowoczesność.

Działania, które mają usprawnić Fundusz...
W przeciągu kilku miesięcy wprowadzono działania, które miały na celu usprawnienie Funduszu oraz jego oddziałów. Chodziło przede wszystkim o zmniejszenie wydatków, dlatego też wprowadzono takie rozwiązania jak np.: centralizacja obsługi finansowo-księgowej, zastępcza obsługa kasowa BGK oraz przejęto obsługę i rozliczenie umów i faktur, zmniejszono kadrę kierowniczą, zmniejszono liczbę samochodów o 30%, uchylono 60 zarządzeń, a także przyjęto Strategię Komunikacji. W ramach tych działań wprowadzono również nowe regulacje wynagrodzeń pracowników, wdrożono elektroniczną korespondencję z urzędami.

Wszystkie te działania mają przynieść 37 800 zł oszczędności w I kwartale 2017 roku.

Zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością...
PFRON wprowadził strategiczne działania, które pozwolą na lepszą, skuteczniejszą realizację projektów, które dotyczą zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Do tych rozwiązań zaliczamy:
  • Zasadę konsultacji publicznych realizowanych zadań i projektów 
  • Trzy nowe programy „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, „Praca – Integracja”
  • Konkursy dla organizacji pozarządowych tj. Gotowi do pracy - włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” oraz „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”;
  • Samodzielny projekt „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON”, który ma na celu stworzenie systemu informatycznego. System ten umożliwi osobom, które będą starały się o środki z PFRON wykonywanie wszystkich czynności drogą elektroniczną ( od uzyskania informacji, aż po wypełnienie i wysłanie formularzy online 
Nowelizacja ustawy...
Dzięki nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innych ustaw pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika, który otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. Dzięki tym zmianom w 2016 roku objęto wsparciem więcej pracowników z niepełnosprawnościom - 309 080 tj. o 1,32% więcej niż w ubiegłym roku.

Od września 2016 roku beneficjenci mogą ubiegać się o możliwość rozłożenia na raty należności lub ich odroczenie.

Źródło: www.pfron.org.pl/

wtorek, 31 stycznia 2017

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w spółkach cywilnych i na otwartym rynku pracy!


PFRON rusza z realizacją dwóch programów, które mają zapewnić aktywizację osób z niepełnosprawnością tj. Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.” oraz program „Praca – Integracja”. Pierwszy z nich ma na celu zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w administracji publicznej, natomiast drugi na otwartym rynku pracy w przedsiębiorstwach, które zatrudniają mniej niż 6 proc. osób z niepełnosprawnością.

Współpraca z instytucjami publicznymi i spółkami Skarbu Państwa...
Aktualnie PFRON szuka i prowadzi rozmowy z instytucjami publicznymi i spółkami Skarbu Państwa, bo to właśnie do nich są skierowane obydwa projekty. Działania przewidziane w tych projektach mają na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością na obecnym rynku pracy.

Cały czas programy wdrażane są w życie, dlatego nie ma jeszcze szczegółowych i dokładnych informacji z kim PFRON zawiera porozumienia, dotyczące zatrudnienia ostatecznych uczestników. Wiadomo tylko tyle, że beneficjent będzie pracował w podległej jednostce danej organizacji, która podejmie współpracę z PFRON. Przed zatrudnieniem będą brane pod uwagę kwalifikacje danej osoby, która później zatrudniona będzie na takich samych warunkach jak inni pełnosprawni pracownicy.

Warto również zauważyć, że do realizacji programów nie powstaną nowe etaty, lecz zostaną wykorzystane te, z których jednostki publiczne nie korzystają, czyli są tzw. „miejscami wolnymi”.

Szansa dla osób z niepełnosprawnością...
Programy te, chcą, aby zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością na bardziej korzystny, które do tej pory albo nie znajdowały dla siebie odpowiednich ofert pracy, albo też były przydzielane do najprostszych, nierozwijających prac. W I kwartale 2016 roku nasz współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością na tle Unii Europejskiej wypadł bardzo mizernie. Wynosił on 27,4%, natomiast średnia unijna to 45%. Na poprawę sytuacji nie miało wpływu nawet coraz wyższe wykształcenie osób z niepełnosprawnością. PFRON ma nadzieję, że te programy pozwolą zacząć osobom z niepełnosprawnością efektywne życie na rynku pracy i otworzą na nich pracodawców.

Pracodawca Roku
Każdy pracodawca, który zatrudni w swojej organizacji dużą liczbę osób z niepełnosprawnością, będzie miał szansę na otrzymanie statuetki Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Roku”. Statuetka jest przyznawana przede wszystkim pracodawcom, którzy mają najlepszą opinię wśród swoich pracowników.

piątek, 20 stycznia 2017

Niepełnosprawność nie odbiera męskości!

Dla wielu mężczyzn męskość to przede wszystkim sprawność seksualna i fizyczna. Często słyszy się, że prawdziwy mężczyzna musi posadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna. A co jeśli pewne przeciwności losu uniemożliwiają mu wykonanie któregoś z warunków? Czy oznacza to, że ktoś jest gorszy, mniej męski? Oczywiście, że NIE!
Fot. Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

Mężczyzna kiedyś i dziś…
Kiedyś mężczyzna kojarzony był z modelem wojownika, niezwykle odważnego i zdolnego do poświęceń. Miał on określony wzorzec do naśladowania, z którym się utożsamiał i któremu próbował dorównać. Inaczej było z mężczyznami z niepełnosprawnością. Byli oni dyskryminowani i uważani za zbędny balast, który nikomu do niczego nie jest potrzebny. Dziś... Dziś jest zupełnie inaczej i chociaż kiedyś utarte stereotypy wciąż jeszcze istnieją to sukcesywnie są obalane. Mężczyźni z niepełnosprawnością pokazują, że niepełnosprawność nie jest dla nich przeszkodą w zakładaniu rodziny, osiąganiu sukcesów czy dbaniu o siebie i swoich bliskich. 
Fot. Anapt

Związek z mężczyzną z niepełnosprawnością…
Utarło się, że to mężczyzna powinien zadbać przede wszystkim o finanse i bezpieczeństwo, dlatego nic tak nie budzi kontrowersji jak związek z mężczyzną z niepełnosprawnością. Dla większości nadal nie ma on racji bytu i z góry jest wręcz na przegranej pozycji. Często padają pytania i co dalej? Co on może Ci dać? Jak sobie poradzicie?...
Zdarzają się sytuacje, że taki związek nie jest akceptowany, a rodzina każe wybierać i mimo iż powoli ta sytuacja się zmienia, a mężczyźni z niepełnosprawnością pokazują, że w niczym nie są gorsi od tych pełnosprawnych to jeszcze długa droga przed nami w stronę przełamywania barier i stereotypów odnośnie związków. 

Dbanie o siebie nie czyni mniej męskim…
Stwierdzenie, że mężczyzna z niepełnosprawność nie może może się podobać jest nieprawdą. Niepełnosprawność nie jest ani przeszkodą ani wymówką w dbaniu o siebie. 
Fot. Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

Mężczyźni coraz bardziej interesują się modą, dbają o swoją sylwetkę i uprawiają różnego rodzaju sporty, które dodaję im jeszcze większej pewności siebie. Wszystko po to, by się podobać i przyciągać kobiece spojrzenia, co zresztą chyba nikogo nie dziwi bo przecież każdy chce się podobać, nie tylko kobiety.

Zero barier i ograniczeń…
Kiedy słyszymy słowo niepełnosprawność pierwsze co przychodzi na myśl to bariery i ograniczenia, których nie da się pokonać, zapominając, że wszystko tak naprawdę dzieje się głowie.
Fot. anapt

Niepełnosprawność nie powinna definiować ludzi. Nie odbiera też męskości i nie czyni gorszym. Co prawda w tym przypadku dążenie do wyznaczonego celu będzie wymagało większej pracy i zaangażowania, ale wszystko jest możliwe jeśli tylko się chce. 

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Przybij piątkę na organizację wyborów Miss Świata na Wózku

Zadaniem akcji #PrzybijPiątkę jest wsparcie organizacji wyborów Miss Wheelchair World, które już 7. października b.r. odbędą się w Warszawie. To pierwsze takie wybory na świecie, których celem jest nie tylko integracja i przełamywanie barier i pokazanie, ale przede wszystkim wybranie najpiękniejszej kobiety na świecie poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego w myśl zasady #pięknobezbarier.

Jak przybić piątkę?
To proste. Wystarczy wejść tutaj http://jedyna-taka.pl/8,przekaz-darowizne.html i przelać 5,00 zł na konto Fundacji, które zostanie przekazane na organizację wyborów Miss Świata na Wózku.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że to kropla w morzu potrzeb, ale wierzymy, że siła Internetu pokaże ile nas jest.

Wszystkich, którzy przybiją nam piątkę umieścimy w specjalnej zakładce http://jedyna-taka.pl/135,przybij-piatke-.html na naszej stronie, a także w katalogu, który powstanie w trakcie konkursu.

Przybij piątkę, udostępnij wydarzenie na swoim profilu na facebooku, Twitterze i gdzie tylko chcesz zachęcając innych do wsparcia.
Dołącz także do naszego wydarzenia na Facebook'u.

Razem możemy więcej...
Chcemy pokazać, że ograniczenia są tylko w głowie, a niepełnosprawność nie jest wyznacznikiem człowieczeństwa.

Nasz organizacja – Fundacja Jedyna Taka powstała z myślą o integracji społecznej i przełamywaniu wszelkich barier. W tym roku byliśmy organizatorem już 4.edycji Miss Polski na Wózku, co pozwoliło nam zdobyć jeszcze większe doświadczenie i wiedzę na temat organizacji konkursów piękności. Dlatego też postanowiliśmy zrobić krok naprzód i zorganizować wybory, w których udział będą mogły wziąć najpiękniejsze kobiety z całego świata.

To pierwszy nasz tak duży projekt i pragniemy aby jego organizacja była na jak najwyższym poziomie, poziomie światowym, dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia. Tylko dzięki Wam będziemy mogli je zorganizować.

Przedsięwzięcie to wymaga ogromnego nakładu finansowego, którego nie jesteśmy w stanie sami pokryć, stąd właśnie zrodził się pomysł zorganizowania tej akcji.

Przybijajmy piątki i wspólnie i wspieramy organizację wyborów Miss Świata na Wózku.
Wspólnie zmieniajmy wizerunek osób z niepełnosprawnością.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Fundacja Jedyna Taka

środa, 11 stycznia 2017

Sesja produktowa na warsztatach #pięknobezbarier

17-18.12.2016 roku w Studio IP Studio castingowe i fotograficzne odbyły się Integracyjne Warsztaty Modelingu #pięknobezbarier, których organizatorem była Fundacja Jedyna Taka, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.
Fot.:Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

Warsztaty miały na celu zwiększenie kompetencji interdyscyplinarnych modeli, a także integrację środowiska osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. Ich zdaniem było również pokazanie, że każdy model bez względu na to czy jest osobą pełnosprawną czy też nie, może spełniać się w tym zawodzie jeśli tylko ma do tego predyspozycje.

Sesje zdjęciowe …
Warsztaty były podzielone na dwa dni, podczas których modele pracowali nad innymi zagadnieniami i ćwiczyli kolejne elementy pozowania pod okiem specjalistów.
                              
                                       Fot. Fundacja Jedyna Taka                           Fot. Karol Malec 

Pierwszego dnia w rolę mentorek wcieliły się Sylwia Sucharska i Natalia Chmielik redaktorki SHEMAG.pl, patrona medialnego warsztatów, które zdradziły modelom tajniki pozowania pozwalające na dobre zareklamowanie danego produktu. Zaś drugiego swoim doświadczeniem z uczestnikami podzielił się Michał Baryza finalista czwartej edycji "Top Model", który podpowiedział im jak pracować na sesji w duecie.

Sesja produktowa…
Fotografia produktowa to obecnie jeden z najważniejszych elementów marketingu każdej firmy. Odpowiednie zareklamowanie produktu ma ogromny wpływ na zainteresowanie potencjalnego klienta, dlatego nikogo chyba nie dziwi, że firmy wybierając do nich odpowiedniego modela mają określone wytyczne, którym musi on sprostać. 
Fot.:Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

Jednak niestety w reklamach tych brakuje miejsca dla modeli z niepełnosprawnością, którzy tak naprawdę nie są w niczym gorsi od modeli pełnosprawnych. Z pewnością związane jest to z utartymi stereotypami, które ukazywały kiedyś osoby z niepełnosprawnością jako kogoś kto nie ma w życiu żadnego określonego celu. 
Fot.:Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

I choć z roku na rok wizerunek osób z niepełnosprawnością się zmienia to firmy nadal mają pewne obawy przed zatrudnianiem "nieidealnych" modeli.

Przełamując stereotypy…
W Internecie można znaleźć wielu modeli z niepełnosprawnością, którzy odnoszą sukcesy w świecie modelingu. Są nie tylko zapraszani do udziału w pokazach mody, ale także kampaniach społecznych i reklamach. W większości krajów europejskich niepełnosprawność nie jest traktowana jako temat tabu i coś co może być przeszkodą w byciu dobrym w danej dziedzinie. 
Fot.:Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

W Polsce jeszcze wiele jest do zrobienia w tym kierunku, dlatego postanowiliśmy założyć integracyjną agencję modeli Butterfly Agency Models, która promuje piękno bez względu chociażby na motorykę. Za jej pośrednictwem organizowane są różnego rodzaju warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe modeli, dzięki którym nabierają oni jeszcze większego doświadczenia. Modelki z naszej agencji wzięły już udział w kilku sesjach zdjęciowych i można je było także zobaczyć na kilku pokazach mody.

Nowe doświadczenie…
Nasza agencja stara się nie stać w miejscu i ciągle rozwijać, dlatego też postanowiliśmy zrobić krok na przód i zorganizować warsztaty #pięknobezbarier, które pokazały, że modele z niepełnosprawnością nie są w niczym gorsi od modeli pełnosprawnych i z powodzeniem mogą być zapraszani do kampanii reklamowych. 
Fot.:Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

Liczymy, że dzięki nim nasi modele zostaną zauważeni przez firmy, które będą ich chciały włączyć do swoich projektów, przyczyniając się tym samym do zmiany wizerunkowej osób z niepełnosprawnością.

Po więcej zdjęć zapraszamy na naszą stronę jedyna-taka.pl/

Organizator Warsztatów: Fundacja Jedyna Taka,
Projekt finansowany przez: Miasto Stołeczne Warszawa,
Partnerzy Fundacji: QUICKIE, SOD-Paweł Janiszewski, Meyra,
Fot.:Studio IP Studio castingowe i fotograficzne
Kosmtyki do makijażu i sesji: Perfumerie Douglas Polska
Biżuteria: KOVAL
Make up i włosy: Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Sukienki: EMOI
Buty: Deichmann
Wsparcie organizacyjne: SATORIA Group SA,
Patronat medialny: SHEMAG.pl
Nocleg dla Adrianny Zawadzińskiej – Miss Polski na Wózku 2016 zapewnił Best Western Hotel Felix.

czwartek, 29 grudnia 2016

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnością

16 grudnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podał informację o zatwierdzeniu trzech nowych programów. Zadaniem tych programów jest przede wszystkim podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”
Celem tego programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej oraz podwyższenie lub wzmocnienie kwalifikacji, które są niezbędne na tych stanowiskach. Dzięki tym działaniom pracę w administracji publicznej otrzymać ma 2500 osób z niepełnosprawnością.

Adresatami tych przedsięwzięć są Przedsiębiorstwa Państwowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Kultury oraz inne organizacje, wykonujące zadania związane z administracją publiczną.

Osoby, do których skierowane są działania muszą pozostawać bez zatrudnienia i posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program Stabilne Zatrudnienie zapewnia również pokrycie kosztów dostosowania miejsca pracy do potrzeb uczestnika, zakupu oprogramowań, niezbędnych szkoleń czy dojazdów, a także dodatku motywacyjnego.

Aby przedsiębiorstwa angażujące się w ten program otrzymały pomoc muszą zapewnić beneficjentowi odpowiednie warunki pracy tj. wyposażyć stanowisko zgodnie z obowiązującymi normami, zapewnić warunki sanitarne, bezpieczeństwo oraz dostosować miejsce do niepełnosprawności pracownika. Zatrudnienie beneficjenta nie może być krótsze niż 12 miesięcy.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program „Absolwent”
Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, które posiadają wykształcenie wyższe.

Beneficjentami są osoby z ustalonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które są absolwentami lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Oferowane wsparcie dotyczy trzech obszarów:
  • Obszar A zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki zawodowej
  • Obszar B podnoszenie kwalifikacji tj. zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych, odbycie stażu aktywizacyjnego, 
  • Obszar C - wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienie
Program w obszarze A gwarantuje poniesienie przez Realizatora wszelkich kosztów przeprowadzonych działań np. diagnozy sytuacji beneficjenta, wyznaczania i wdrażania ścieżki kariery, usuwania barier technicznych czy transportowych

Natomiast w obszarze B realizator ponosi koszty zdobywania uprawnień czy kursów i szkoleń zawodowych, a także zakwaterowania podczas ich realizacji.

W obszarze C finansowane są koszty stypendium stażowego, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz koszty samozatrudnienia.

Adresatami są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe i partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, który jest wyznaczony w ogłoszeniu o konkursie. 

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy Program „Praca-Integracja”Celem tego programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na rynku pracy tj. wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pracowniczych, zmniejszenie barier związanych z mobilnością osób z niepełnosprawnością. Ważne również jest podjęcie i utrzymanie pracy przez uczestników, a także ukształtowanie pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością.

Beneficjentami mogą zostać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które nie są nigdzie zatrudnione, a wykazują gotowość do jego podjęcia.

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa, które spełnią odpowiednie warunki oraz organizacje pozarządowe realizujące zadania z PFRON.

Obszary wsparcia dotyczą rozpoznawania potrzeb, gotowości i przydatności na stanowisku pracy, a także organizowania indywidualnych i grupowych kursów oraz niwelowania barier funkcjonalnych i technologicznych u potencjonalnego pracodawcy. Ostatni obszar dotyczy budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy. 

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa szansą dla osób z niepełnosprawnością
Programy, któresą realizowane przez PFRON na pewno korzystnie wpłyną na kwalifikacje, kompetencję i wizerunek osób z niepełnosprawnością. Otwierają one szansę na rozwój i możliwość realizacji wielu osobom, które same nie poradziły by sobie na rynku pracy.
Po więcej informacji warto zajrzeć na stronę http://www.pfron.org.pl/

Warto zaznaczyć, że opisane programy będą realizowane do 2020 roku.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...