czwartek, 29 grudnia 2016

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnością

16 grudnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podał informację o zatwierdzeniu trzech nowych programów. Zadaniem tych programów jest przede wszystkim podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”
Celem tego programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej oraz podwyższenie lub wzmocnienie kwalifikacji, które są niezbędne na tych stanowiskach. Dzięki tym działaniom pracę w administracji publicznej otrzymać ma 2500 osób z niepełnosprawnością.

Adresatami tych przedsięwzięć są Przedsiębiorstwa Państwowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Kultury oraz inne organizacje, wykonujące zadania związane z administracją publiczną.

Osoby, do których skierowane są działania muszą pozostawać bez zatrudnienia i posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program Stabilne Zatrudnienie zapewnia również pokrycie kosztów dostosowania miejsca pracy do potrzeb uczestnika, zakupu oprogramowań, niezbędnych szkoleń czy dojazdów, a także dodatku motywacyjnego.

Aby przedsiębiorstwa angażujące się w ten program otrzymały pomoc muszą zapewnić beneficjentowi odpowiednie warunki pracy tj. wyposażyć stanowisko zgodnie z obowiązującymi normami, zapewnić warunki sanitarne, bezpieczeństwo oraz dostosować miejsce do niepełnosprawności pracownika. Zatrudnienie beneficjenta nie może być krótsze niż 12 miesięcy.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program „Absolwent”
Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, które posiadają wykształcenie wyższe.

Beneficjentami są osoby z ustalonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które są absolwentami lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Oferowane wsparcie dotyczy trzech obszarów:
  • Obszar A zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki zawodowej
  • Obszar B podnoszenie kwalifikacji tj. zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych, odbycie stażu aktywizacyjnego, 
  • Obszar C - wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienie
Program w obszarze A gwarantuje poniesienie przez Realizatora wszelkich kosztów przeprowadzonych działań np. diagnozy sytuacji beneficjenta, wyznaczania i wdrażania ścieżki kariery, usuwania barier technicznych czy transportowych

Natomiast w obszarze B realizator ponosi koszty zdobywania uprawnień czy kursów i szkoleń zawodowych, a także zakwaterowania podczas ich realizacji.

W obszarze C finansowane są koszty stypendium stażowego, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz koszty samozatrudnienia.

Adresatami są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe i partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, który jest wyznaczony w ogłoszeniu o konkursie. 

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy Program „Praca-Integracja”Celem tego programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na rynku pracy tj. wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pracowniczych, zmniejszenie barier związanych z mobilnością osób z niepełnosprawnością. Ważne również jest podjęcie i utrzymanie pracy przez uczestników, a także ukształtowanie pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością.

Beneficjentami mogą zostać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które nie są nigdzie zatrudnione, a wykazują gotowość do jego podjęcia.

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa, które spełnią odpowiednie warunki oraz organizacje pozarządowe realizujące zadania z PFRON.

Obszary wsparcia dotyczą rozpoznawania potrzeb, gotowości i przydatności na stanowisku pracy, a także organizowania indywidualnych i grupowych kursów oraz niwelowania barier funkcjonalnych i technologicznych u potencjonalnego pracodawcy. Ostatni obszar dotyczy budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy. 

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa szansą dla osób z niepełnosprawnością
Programy, któresą realizowane przez PFRON na pewno korzystnie wpłyną na kwalifikacje, kompetencję i wizerunek osób z niepełnosprawnością. Otwierają one szansę na rozwój i możliwość realizacji wielu osobom, które same nie poradziły by sobie na rynku pracy.
Po więcej informacji warto zajrzeć na stronę http://www.pfron.org.pl/

Warto zaznaczyć, że opisane programy będą realizowane do 2020 roku.

Niepełnosprawność i modeling. Czy jest to w ogóle możliwe?

Świat mody od zawsze kojarzony był z ludźmi, którzy są jak biała kartka. Idealni, piękni, bez żadnych defektów, dlatego też gdy modeling zaczął otwierać się na osoby z niepełnosprawnością wzbudziło to wiele kontrowersji i zburzyło panujące dotąd stereotypy.
Fot. Fundacja Jedyna Taka 

Świat mody bardziej otwarty…
Od pewnego czasu można zaobserwować, że świat mody powoli odchodzi od wizerunku idealnego piękna zapraszając do współpracy modeli "nieidealnych". Coraz częściej na wybiegach oprócz modeli uznawanych kiedyś za kanony piękna możemy zobaczyć modelki plus size oraz osoby z niepełnosprawnościami.
 
Fot. Anapt, Fundacja Jedyna Taka 

Organizowane są pokazy, w których biorą udział osoby poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego, weterani wojenni czy modelki z zespołem Downa. Wszystko po to by pokazać, że każdy z nas ma prawo do normalnego życia.

Ograniczenia są tylko w głowie…
Aimee Mullins, Melanie Gaydos, Debbie Van der Putten, Rebekah Marine, Katie Meady, Alex Minsky, Tan Cagler, Jillian Mercado, Madeline Stuart i wiele innych osób to światowe sławy, które pomimo przeciwności losu osiągają sukcesy w modelingu i nie tylko, łamiąc wszelkie stereotypy i pokazując na każdym kroku, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizowaniu się w życiu.
Ich sukces polega na tym, że akceptują siebie takimi jakimi są i nie wstydzą się pokazywać swojego piękna. Dzięki temu ich kariera bardzo szybko się rozwija. Angażowani są do największych kampanii, współpracują z najlepszymi agencjami mody i chodzą po największych i najsłynniejszych wybiegach.

Małymi krokami do celu…
W Polsce dopiero od niedawna zaczęto promować piękno osób z niepełnosprawnością organizując pokazy mody z ich udziałem, a także zapraszając ich do współpracy w kampaniach kosmetycznych czy społecznych.

     Fot. Studio IP Pracownia Fotograficzna i Castingowa                                               Fot. What Katie Shot


Fot. Studio IP Pracownia Fotograficzna i Castingowa

Działania te, mimo, że mają wielu zwolenników i jest o nich coraz głośniej budzą jeszcze wiele kontrowersji, dlatego też na dzień dzisiejszy rynek zagraniczny niesie więcej możliwości rozwoju modelom z niepełnosprawnością.

Łamiąc stereotypy…
Nasza organizacja – Fundacja Jedyna Taka oprócz organizowania konkursów piękności i projektów mających na celu zmianę wizerunkową osób z niepełnosprawnością prowadzi także integracyjną agencję modeli Butterfly Agency Models.
Fot. Anapt, Fundacja Jedyna Taka 

Promujemy piękno niezależnie od motoryki modeli. Chcemy pokazać, że każda dbająca o siebie osoba interesująca się modą może rozwijać się w tym kierunku bez względu na sposób poruszania się czy komunikowania ze światem.

#pięknobezbarier…
17-18.12.2016 dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowaliśmy Integracyjne Warsztaty #pięknobezbarier, których zadaniem było zwiększenie kompetencji zawodowych i integracja środowiska osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.
Fot. Studio IP Pracownia Fotograficzna i Castingowa

W warsztatach udział wzięło 10 modeli (5 pełnosprawnych i 5 z niepełnosprawnością) z Warszawy, którzy przez dwa dnia pracowali nad innymi zagadnieniami i ćwiczyli kolejne elementy pozowania.
Wśród nich znalazły się osoby, które na co dzień interesują się modelingiem i chcą się dalej rozwijać w tym kierunku, pokazując, że chcieć to móc.
Fot. Studio IP Pracownia Fotograficzna i Castingowa

Potencjał tkwi w każdym z nas…
W każdym z nas jest coś niepowtarzalnego. Tak jak nie ocenia się książki po okładce, tak nie powinno się oceniać ludzi po wyglądzie czy np. sposobie poruszania się. Piękno nie posiada żadnych barier, a niepełnosprawność nie może go definiować.
Fot. Studio IP Pracownia Fotograficzna i Castingowa

Więcej o warsztatach piękno bez barier na naszej stronie jedyna-taka.pl

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Kobieta z niepełnosprawnością, a ciąża.

Dziecko to największe szczęście dla rodziców, które nie tylko zmienia ich życie, ale przede wszystkim nadaje mu kolorowych barw, a niepełnosprawność z pewnością nie jest przeszkodą w byciu dobrym i odpowiedzialnym opiekunem swojej małej pociechy. 
Fot. anapt 

Większość kobiet nie tylko z niepełnosprawnością, ma obawy, że nie podoła obowiązkom i wyzwaniom, które niesie za sobą macierzyństwo. Lęk przed nieznanym – to pierwsze uczucia, które towarzyszą każdej kobiecie, zwłaszcza jeśli jest to jej pierwsze dziecko.

Czy sobie poradzę...
W momencie, gdy kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży spoczywa na niej ciężar odpowiedzialności i to już nie tylko za siebie, ale także za rozwijającą się w niej małą istotkę. Pojawiają się pytania, na które zazwyczaj nie ma odpowiedzi, gdyż każdy tak naprawdę przezywa to inaczej.

Opieka medyczna przed porodem...
Aby zmniejszyć swoje obawy lub pozbyć się myśli o złych doświadczeniach związanych z poprzednim każda kobieta chciałaby trafić na ginekologa, który zawsze będzie służył radą i podchodził z empatią, a przede wszystkim będzie kierował na badania, które powinny być wykonywane na każdym etapie ciąży.
W przypadku kobiet z niepełnosprawnością sprawa nieco się komplikuje, gdyż dostępność gabinetów przystosowanych do ich potrzeb jest naprawdę znikoma, a to z pewnością nie wpływa korzystnie na przyszłą mamę.
Fot. 13w13

Opieka w czasie porodu...
Opieka w czasie porodu jest najważniejszą rzeczą, dlatego też należy zadbać o to aby każda kobieta czuła się bezpiecznie i wiedziała, że profesjonaliści, którzy się nią zajmują zrobią wszystko aby zadbać o jej dziecko.

Opieka po porodzie...
Ważne jest, aby kobieta po porodzie nie została sama. Powinna mieć wsparcie ze strony personelu, który w tych pierwszych godzinach pokaże jej np. jak odpowiednio trzymać dziecko czy nauczy przystawiać do piersi.
Ponadto personel powinien wspierać matki z niepełnosprawnością w podstawowych czynnościach przy dziecku, aby te mogły z odwagą wejść w rolę macierzyństwa.

Mamy pełnosprawne i z niepełnosprawnością...
Macierzyństwo dla każdej kobiety jest wyzwaniem, nawet tej sprawnej fizycznie. Zawsze są lęki, wzloty i upadki, ale nie warto się zniechęcać. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w byciu dobrym i odpowiedzialnym rodzicem. 
Fot. Fundacja Jedyna Taka 

Większe zainteresowanie…
Opieka podczas ciąży, porodu oraz po porodzie to temat rzeka, o którym można by pisać w nieskończoność. Wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w tym kierunku dlatego zachęcamy Was do wypełnienia ankiety, który da jeszcze szerszy pogląd na ten temat i zmotywuje innych do dalszego działania w tym kierunku. Ankietę można pobrać klikając tutaj doc. pdf., a po wypełnieniu należy ją odesłać na adres mailowy agakobiolka@o2.pl.wtorek, 13 grudnia 2016

Warsztaty #pięknobezbarier pod okiem specjalistów

Już w ten weekend tj. 17-18.12.2016 modele pełnosprawni i z niepełnosprawnością wezmą udział w Integracyjnych Warsztatach modelingu #pięknobezbarier, które poprowadzą modelki i redaktorki SHEMAG.pl, patrona medialnego Warsztatów – Sylwia Sucharska i Natalia Chmielik oraz model i finalista czwartej edycji "Top Model" – Michał Baryza.Fundacja Jedyna Taka i Miasto Stołeczne Warszawa… 
Organizatorem Warsztatów jest Fundacja Jedyna Taka, która oprócz wyborów piękności i projektów zmieniających wizerunek osób z niepełnosprawnością prowadzi również integracyjną agencję modeli Butterfly Agency Models, która promuje piękno bez względu na motorykę.
Jednak to wydarzenie nie mogłoby się odbyć gdyby nie wsparcie finansowe Miasta Stołecznego Warszawy. To właśnie nasza piękna stolica od 2014 roku jest gospodarzem wyborów Miss Polski na Wózku, a już za rok będzie również gościła najpiękniejsze kobiety z całego świata poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego, które powalczą o tytuł Miss Wheelchair World.

Wyjątkowi mentorzy…
Celem Warsztatów #pięknobezbarier jest przede wszystkim zwiększenie kompetencji zawodowych i integracja środowiska osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością oraz pokazanie, że modele z niepełnosprawnością mogą poradzić sobie przed obiektywem tak samo dobrze jak modele pełnosprawni. Stan zdrowia nie powinien wpływać na możliwość realizacji swoich pasji zarówno w modelingu czy foto modelingu, dlatego duży nacisk położymy na integrację mieszkańców Warszawy tych pełnych zdrowia jak i z niepełnosprawnością w myśl zasady #PięknoBezBarier. Podczas każdego dnia modele pracować będą nad innymi zagadnieniami i ćwiczyć kolejne elementy pozowania dlatego też wśród osób, które im w tym pomogą nie mogło zabraknąć profesjonalistów. Swoim doświadczenie i cennymi wskazówkami z uczestnikami Warsztatów podzielą się znani i wzięci modele działający zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.
Pierwszego dnia coaching poprowadzą Sylwia Sucharska i Natalia Chmielik redaktorki SHEMAG.pl, patrona medialnego Warsztatów zaś drugiego nasi modele spotkają się z Michałem Baryzą finalistą czwartej edycji "Top Model". 
Sylwia Sucharska i Natalia Chmielik Źródło: SHEMAG.pl

Sesja z Miss i BLOW Premium Trend Show… 
Sylwia Sucharska, Natalia Chmielik i Michał Baryza już po raz drugi będą razem z Fundacją Jedyna Taka zmieniać wizerunek osób z niepełnosprawnością. Z redaktorkami SHEMAG.pl pierwszy raz spotkaliśmy się podczas BLOW Premium Trend Show w Wilanowie, gdzie razem z Adrianna Zawadzińska – Miss Polski na Wózku 2016 wzięły udział w panelu konferencyjnym – "Piękno bez Barier"
Fot. Michał Piotrowski 

Z kolei finalista czwartej edycji "Top Model" 6. sierpnia br. wspólnie z Adrianna uczestniczył w sesji zdjęciowej na motocyklu należącym do członka Warsaw Chapter Poland H.O.G. przy dealerze Liberator Harley-Davidson Warszawa.
Fot. Sebastian Wolny 

Perfumerie Douglas Polska i Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie… 
Kosmetyki do makijażu na potrzeby sesji zapewni Douglas, oficjalny makijażysta Miss Polski na Wózku, współpracujący z nami od 3.edycji wyborów Miss Polski na Wózku, który przygotował również małe upominki dla naszych modeli.
Jeśli chodzi o makijaże i fryzury to wykona je Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie, która w tym roku zajęła się charakteryzacją Finalistek Miss Polski na Wózku 2016 do sesji zdjęciowej „Mówimy Tak Paraolimpiadzie” wykonanej przez Karola Malca.

Dwa dni pełne wrażeń… 
Warsztaty potrwają dwa dni tj. 17-18.12 od godziny 10:00 do 17:00, a sesje odbędą się w Studio IP Pracownia Fotograficzna i Castingowa, które towarzyszy nam od samego początku. Weźmie w nich udział 10 modeli (5 pełnosprawnych i 5 z niepełnosprawnością) z Warszawy.piątek, 9 grudnia 2016

Akcja charytatywna Douglas i Fundacji Jedyna Taka

W perfumeriach Douglas rozpoczęła się właśnie ogólnopolska akcja charytatywna zorganizowana we współpracy z naszą organizacją – Fundacją Jedyna Taka. Kwota 15 zł z każdej sprzedanej paletki makijażowej My Favorite Smockey od Douglas Make-up zostanie przekazana na wsparcie osób z niepełnosprawnością. Ambasadorką akcji, która potrwa do końca grudnia br. jest Adrianna Zawadzińska – Miss Polski na Wózku 2016. 

Fot. Studio IP Pracownia Fotograficzna i Castingowa

Kupując pomagasz…
Paletka My Favorite Smockey od Douglas Make-up to 16 modnych cieni do powiek, dzięki którym można z łatwością wykonać perfekcyjny makijaż oka. To także prosty sposób, by wspomóc osoby z niepełnosprawnością, na których potrzeby zostanie przekazane 15 zł z każdej sprzedanej paletki. Jej cena to 59 zł.
Kupując ją do 31. grudnia br. w perfumeriach Douglas lub na Douglas.pl sprawisz nie tylko przyjemność sobie, ale przede wszystkim zrobić coś dobrego dla innych.

Razem możemy więcej…
Fundacja Jedyna Taka powstała z myślą o integracji społecznej oraz zmianie wizerunkowej osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności kobiet.
– Zależy nam na tym, aby zarówno nasze społeczeństwo jak i same kobiety z niepełnosprawnością zrozumiały, że bycie innym nie oznacza bycia gorszym. Że każdy z nas jest piękny, wartościowy i zasługuje na równe traktowanie – wyjaśnia Katarzyna Wojtaszek, prezes Fundacji Jedyna Taka.

Pomaganie jest piękne…
Perfumerie Douglas współpracują z Fundacją już od dwóch lat, biorąc czynny udział w naszym sztandarowym projekcie jakim jest konkurs Miss Polski na Wózku. Najlepsi makijażyści Douglas uczestniczą w warsztatach dla finalistek, wykonują makijaże do sesji zdjęciowych oraz przygotowują je na najważniejsze wydarzenie – uroczystą galę finałową Miss Polski na Wózku.

- Misją perfumerii Douglas jest inspirowanie i odkrywanie ludzkiego piękna na każdym etapie życia, niezależnie od okoliczności. To właśnie dlatego inicjatywa Fundacji Jedyna Taka jest nam bardzo bliska – mówi Beata Madeja, PR Manager Douglas Polska - Pragniemy pomagać osobom potrzebującym i uważamy równocześnie, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji marzeń. Najważniejsza jest siła charakteru i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Nieocenione jest również wsparcie finansowe, które zdecydowaliśmy się zaoferować. Uważamy, że pomaganie jest piękne!

Miss Polski na Wózku ambasadorką akcji…
Ambasadorką akcji jest Adrianna Zawadzińska – Miss Polski na Wózku 2016. Jako piękna, zadbana kobieta o wielkim sercu i z ogromną potrzebą niesienia pomocy innym jest idealna do tej roli.
- Pielęgnowanie urody jest ważne, ponieważ to znak, że dbamy o siebie i troszczymy się o swój wizerunek. W końcu nasz wygląd to ważna części nas samych. Niezależnie od tego czy poruszamy się na wózku czy o własnych nogach, nasz wizerunek jest tak samo istotny i nie powinniśmy o tym zapominać – mówi Adrianna

Fot. Studio IP Pracownia Fotograficzna i Castingowa

Dlatego bardzo cieszę się, że perfumerie Douglas już od dwóch lat wspierają projekt Fundacji Jedyna Taka jakim są Wybory Miss na Wózku wykonując finalistkom konkursu piękne makijaże. To wspaniale, że teraz Douglas zdecydował się rozszerzyć swoją pomoc organizując akcję charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wspieram tę inicjatywę za całych sił i zachęcam do zakupu i wypróbowania paletki Douglas My Favorite Smockey. Wierzę, że pomoc finansowa przyniesie wiele dobrego potrzebującym osobom z niepełnosprawnością.

Paletkę można kupić w perfumeriach Douglas oraz na Douglas.pl. Akcja Charytatywna trwa do 31. grudnia 2016 roku. Nie czekaj! Kup już dziś paletkę Douglas My Favorite Smockey i przekazując środki z jej sprzedaży na rehabilitacje osób z niepełnosprawnościami.
Paletkę Douglas My Favorite Smockey możecie kupić tutaj www.douglas.pl

piątek, 2 grudnia 2016

Żywa Biblioteka w Mościsku z udziałem Finalistki Miss Polski na Wózku 2016

W tym roku już po raz drugi nasza organizacja – Fundacja Jedyna Taka miała przyjemność uczestniczyć w "Żywej Bibliotece". Tym razem wydarzenie to miało miejsce 19. listopada w Bibliotece Publicznej im. Władysława Reymonta w Mościsku, a wzięła w nim udział Karolina Wyrwicz – Finalistka Miss Polski na Wózku 2016.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci mniejszości i grup społecznych, którzy bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji, wykluczeniem i uprzedzeniami.

Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła. Każdy czytelnik może przyjść, wybrać książkę książkę, która go interesuje i wypożyczyć przy w tym przypadku Książkami byli prawdziwi ludzie. Czytelnik mógł nie tylko poznać historię książki, ale przede wszystkim odkryć i nauczyć się czegoś nowego o drugim człowieku, przełamać pewne uprzedzenia i stereotypy.

Podczas dwóch dni Karolina reprezentująca tytuł "Osoba na wózku" została poproszona o rozmowę przez 17 osób, które z pewnością zaraziła swoim optymizmem, podejście do życia i uśmiechem. Pokazała, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, a wózek jest jedynie sposobem poruszania się, który nie definiuje człowieka.

Bibliotece Publicznej im. Władysława Reymonta w Mościsku serdecznie dziękujemy za zaproszenie, a Karolinie za udział w Żywej Bibliotece. 

Fot. Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w MościskuRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...