czwartek, 9 lutego 2017

Powstanie projekt nowej reformy orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy

Premier Beata Szydło dnia 2. lutego b. r. powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. W jego skład wchodzą przedstawiciele z różnych resortów, którzy mają przed sobą bardzo ważne zadania. 
Źródło: http://pkuconnect.pl/

Skład powołanego Zespołu...
Już od dłuższego czasu Rząd chciał wprowadzić zmiany w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. W skład zespołu powołanego przez Premier wchodzą przedstawiciele resortów edukacji, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracyjnych, KRUS i ZUS. Do współpracy przewodniczący może zapraszać przedstawicieli z Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, PFRON czy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Zadania, z których muszą się wywiązać...
Zespół przede wszystkim musi przyjrzeć się funkcjonowaniu dotychczasowego systemu orzekania w celu jego ujednolicenia. Dalszym krokiem ma być opracowanie założeń do nowej ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Zespół ma również stworzyć projekt ustawy po przyjęciu danych założeń oraz opiniować rozwiązania dotyczące systemu orzecznictwa. 

Zakończenie prac...
Zespół ma zakończyć realizację założony zadań do 31. marca 2018 roku, natomiast pierwsze posiedzenie zespołu ma odbyć się nie później niż na początku marca, czyli w przeciągu 30 dni od wejścia w życie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
czwartek, 2 lutego 2017

PFRON usprawnia funkcjonowanie placówki oraz obsługę klientów

Od kilku miesięcy najważniejszym celem dla Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych jest budowa nowego, lepszego wizerunku instytucji. PFRON ma stać się ekspertem, który w ramach polityki społecznej realizuje zadania pozytywnie wpływające na beneficjentów tych działań.
Spotkanie prasowe z dziennikarzami w Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło zdjęcia: www.pfron.org.pl/

Nowy wizerunek PFRON...
PFRON chce realizować projekty o charakterze innowacyjnym, które będą rozwiązywać problemy osób z niepełnosprawnością, a ich zasięg będzie miał skalę nie tylko ogólnopolską, ale również europejską.

Wartości, którymi kieruje się PFRON to profesjonalizm, efektywność finansowa, umiejętne rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością, otwartość na beneficjentów i nowoczesność.

Działania, które mają usprawnić Fundusz...
W przeciągu kilku miesięcy wprowadzono działania, które miały na celu usprawnienie Funduszu oraz jego oddziałów. Chodziło przede wszystkim o zmniejszenie wydatków, dlatego też wprowadzono takie rozwiązania jak np.: centralizacja obsługi finansowo-księgowej, zastępcza obsługa kasowa BGK oraz przejęto obsługę i rozliczenie umów i faktur, zmniejszono kadrę kierowniczą, zmniejszono liczbę samochodów o 30%, uchylono 60 zarządzeń, a także przyjęto Strategię Komunikacji. W ramach tych działań wprowadzono również nowe regulacje wynagrodzeń pracowników, wdrożono elektroniczną korespondencję z urzędami.

Wszystkie te działania mają przynieść 37 800 zł oszczędności w I kwartale 2017 roku.

Zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością...
PFRON wprowadził strategiczne działania, które pozwolą na lepszą, skuteczniejszą realizację projektów, które dotyczą zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Do tych rozwiązań zaliczamy:
  • Zasadę konsultacji publicznych realizowanych zadań i projektów 
  • Trzy nowe programy „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, „Praca – Integracja”
  • Konkursy dla organizacji pozarządowych tj. Gotowi do pracy - włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” oraz „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”;
  • Samodzielny projekt „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON”, który ma na celu stworzenie systemu informatycznego. System ten umożliwi osobom, które będą starały się o środki z PFRON wykonywanie wszystkich czynności drogą elektroniczną ( od uzyskania informacji, aż po wypełnienie i wysłanie formularzy online 
Nowelizacja ustawy...
Dzięki nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innych ustaw pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika, który otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. Dzięki tym zmianom w 2016 roku objęto wsparciem więcej pracowników z niepełnosprawnościom - 309 080 tj. o 1,32% więcej niż w ubiegłym roku.

Od września 2016 roku beneficjenci mogą ubiegać się o możliwość rozłożenia na raty należności lub ich odroczenie.

Źródło: www.pfron.org.pl/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...