wtorek, 21 listopada 2017

Ulga rehabilitacyjna - zmiany 2017!

Z początkiem 2018 roku w życie mają wejść zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. W październiku projektem ustawy zajmował się Sejm, a na początku listopada Senat, który nie wniósł poprawek. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta. Zmiany są korzystne i będą dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.
Źródło: http://www.biznes-mentor.pl/
Co się zmieni?...
Po pierwsze zostanie poszerzony zakres odliczeń z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Po zmianach przy korzystaniu z tej ulgi nie będzie już miała znaczenia grupa inwalidztwa (dziś dotyczy ona osób z I i II grupą niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia). Wydatki na auto będzie mógł zatem odliczyć każdy, kto ma orzeczoną niepełnosprawność, lub jego opiekun.

Co więcej nie będzie konieczności wykazywania, że przejazdy były związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Zmiana ta wg. Ministerstwa ma „przyczynić się do ułatwienia codziennego życia osoby niepełnosprawnej”. W ramach tej ulgi będzie można jeździć zarówno do lekarza, jak i do pracy czy chociażby na zakupy.

Ponadto po zmianach więcej osób odliczy także utrzymanie psa ponieważ rozszerza się krąg osób, które będą mogły odliczyć tego typu wydatki. (Obecnie z odliczenia korzystać mogą wyłącznie osoby z niepełnosprawnością będące osobami niewidomymi lub niedowidzącymi zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa.) Po zmianach natomiast prawo do przedmiotowego odliczenia będą miały wszystkie osoby z niepełnosprawnością posiadające psa asystującego, do których zalicza się także psy sygnalizujące.

Zostanie również podniesiony dochód osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika. Obecnie podatnik mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne tych osób, jeżeli w roku podatkowym ich dochody nie przekroczą kwoty 9120,00zł. Po zmianie kwota ta wyniesie 10080,00 zł. Co ważne projekt przewiduje, że do dochodów osoby niepełnosprawnej nie będą wliczane alimenty do wysokości 2280 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...